Misyon & Vizyon

Misyonumuz;
Geniş bir hukuki yarar ajandasını esas alarak ulusal ve uluslar arası uyuşmazlıkları sadece dava avukatlığı ve çekişme olarak değil gerektiğinde uzlaşarak en hızlı ve etkin şekilde temsil merkezli sonuç alma esaslı bir misyonumuz olduğuna inanıyoruz. Biz avukatlar, adalet mekanizmasının sosyal taciz merkezli kullanılmasına izin vermemeli, bu tür süreçlere karşı hem temsil ettiğimiz toplumsal grup ve kişileri hem uygulamacıları bu konuda uyarmalıyız. Anayasamızın ve uluslar arası hukukun adaletle ilgili ilkeleri ile objektif ahlak anlayışı üzerine kurulu vicdanımızın bize göstereceği yol, misyonumuzun omurgasını oluşturmaktadır.

Vizyonumuz;
Hukuk alanında Türkiye'nin dünyayla bütünleşmesinde etkin rol almak, gelecek nesillere ilham vermek, farklılık yaratmak ve iz bırakmak amacıyla çalışmalarının merkezine her zaman insanı alarak; gerek hizmet verdiği kişi ve kuruluşların gerek çalışanlarının mutluluğunu gerçekleştirmeyi temel amaç sayan; hem kalıcı değerlerine bağlı hem de çağın gereklerini gerçekleştirmede öncü ve özgün işlevi olan bir yapıyı sürekli geliştirmek Ali Dilber Avukatlık Bürosu'nun vizyonudur.