Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenen önemli bir hukuk dalıdır. Bütün bir ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir. Bu hukuk dalında Ali Dilber Avukatlık Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Dava Vekilliği Hizmetleri;

 • Haksız rekabet davaları,
 • İflas ve iflas erteleme davaları,
 • Marka-patent başvuru ve davaları,
 • Şirketlerin alacak davaları,
 • Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları,
 • Tüketici hukukundan doğan davalar,
 • Vergi hukukundan doğan davalar.

Danışmanlık Hizmetleri;

 • Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Cari hesap ilişkilerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence),
 • İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • İrtibat bürolarının kurulması, denetlenmesi,
 • İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi,
 • Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Marka koruma,
 • Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi,
 • Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi,
 • Ticari faturaların denetlenmesi,
 • Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı,
 • Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı,
 • Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı,
 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi.